Integrativní dýchání

Vítejte na stránkách týmu MUDr. Zdeny Kmuníčkové, který pořádá pravidelná setkání pro zájemce o integrativní dýchání. Jde o metodu vycházející ze základních principů holotropního dýchání, které zavedl profesor Stanislav Grof se svou ženou Christinou. MUDr. Zdena Kmuníčková je psychiatr s více než čtyřicetiletou praxí. Této metodě se jako terapeut věnuje již více než 25 let poté, co získala vyškolení a certifikaci od profesora Stanislava Grofa.

Víkendové dýchání v Praze

Víkendy věnované metodě integrativního dýchání pořádáme pravidelně 5x ročně v centru Plující oblaka v Praze-Bubenči. Program začíná v pátek v 18 hodin speciální přípravou pro nové účastníky. Samotné dýchání se koná v sobotu a v neděli vždy od 8.30 do zhruba 19 hodin. Každý den probíhají dvě seance, mezi nimiž je lehká svačina, na závěr pozdní oběd a po něm sdělování.

Více o programu víkendů se dozvíte zde.

Poradna při psychických obtížích

MUDr. Zdena Kmuníčková ve své ordinaci v Praze poskytuje odbornou pomoc při různých psychických obtížích a nepohodě, například při řešení vztahových nesouladů nebo při procházení psychospirituální krizí.

Kontakt a ordinační hodiny najdete zde.