Hoří brazilský prales!

Lidé zapálili obrovské rozlohy pralesa. Živý porost hoří a hoří. Tma, způsobená dýmem
zahaluje desítky kilometrů vzdálené Sao Paulo. Tma, způsobená lidskou chamtivostí,
bezohledným směřováním za ziskem, zahaluje celou planetu a neúprosně ji ničí. Ničí
lidskost, jejímž úkolem je chránit a pěstovat vše živé v harmonii, kterou nabízejí přírodní
zákony. Brazilský prales je právě teď rozhořelou tragédií. Takových tragédií hořelo a hoří
bezpočet po celé planetě. Většina z nás je schopna si tuto skutečnost uvědomit, když je nám
hlasitě a viditelně předložena. Jsme ochotni připustit, že podmínky pro skutečně zdravý
život se zhoršují pro nás a pro naše další generace. Co způsobuje, že nebráníme sebe a svoje
děti? Nejde o ten základní zhoubný požár chtivosti v naší mysli, který ničí logické vnímání
celé skutečnosti a soustřeďujeme se jen na chvíle ukájení svých egoistických žádostí?
Postupujme všichni účinně proti všem ničivým požárům mimo nás i v nás a to hned teď.
Nemáme už čas otálet. Braňme na planetě všechen prales, všechny lesy, oceány, jezera,
řeky, louky, pole a braňme vzduch, který dýcháme!

23.8.2019

Zdena Kmuníčková