Tým

V roce 1993 se rozhodla jedna skupinka Češek a Čechů, pod vedením jedné z nich, uskutečňovat metodu holotropního dýchání. Nacházeli si působiště na území Prahy, někdy i v jiných českých krajích. Členka skupinky ve vedení je certifikovaná terapeutka pod přímým vedením tvůrců metody Christiny a Stanislava Grofových. Skupina od té doby stále pořádá víkendová setkání (nyní s názvem integrativní dýchání) pro zájemce vždy po dvou měsících. Všichni její členové jsou přesvědčeni o významu svého snažení pro jednotlivce i pro všechny lidi. Stále se ve svém poslání zdokonalují a tvořivě hledají, jak víc prospět vytýčeným cílům. Jejich práce je dobrovolná a klade značné nároky na jejich osobní čas a veškeré síly. Přesto v průběhu let přicházejí noví spolupracovníci. Někteří v důsledku událostí ve svém životě odcházejí, ale stále přetrvává jádro skupiny, které nese ideu holotropního vědomí do současných i budoucích dnů.

Co je holotropní vědomí?

Je to naše vědomí tak, jak je známe, ale rozšířené do všech rozměrů plného, hodnotného lidství. To znamená, že se učíme vidět a ctít oblast zájmů, přání a opravdových prospěchů všech lidí, všech forem života v našem přírodním a společenském prostředí. Stejně se to učíme vidět a ctít vůči sobě.

Ti, kdož sobě i jiným pomáhají holotropní vědomí poznat a osvojit si jeho skutečnost:

Adriana, Blanka, Dagmar, David, Irena, Ivo, Jana, Jan, Jitka, Kateřina K., Kateřina V., Kasia, Lenka, Michaela, Otakar, Pavel, Petra, Petr M., Petr P., Petr V., Slavomíra, Svatopluk, Sylva, Zuzana, Zdenka

Ti, kteří se s námi podíleli na společném díle, vzdálili se, ale zanechali hluboké stopy:

Barbora, Hanka, Jarmila, Jana S., Jaroslav, Marek, Marcela, Mirek PC, Michal, Pavel, Petr, Renata, Vratislav a další.