Metoda

O integrativním dýchání

Integrativní dýchání je metoda transpersonální psychologie, která pomáhá lidem vyvolat stavy změněného, rozšířeného, neboli holotropního vědomí. Jde o vědomí směřující k celistvosti, jež překračuje úzký rozsah naší osobnosti a splývá s vědomím všech lidí. Metoda, kterou používá tým MUDr. Zdeny Kmuníčkové, vychází ze základních principů tzv. holotropního dýchání a využívá prvků prohloubeného dechu, vhodně zvolené hudby a práce s tělem v chráněném prostředí skupiny.

O holotropním dýchání

Metodu holotropního dýchání vytvořili profesor Stanislav Grof a jeho žena Christina v sedmdesátých letech dvacátého století. Mnoho let ji používali v psychoterapeutické práci u pacientů s nejrůznějšími obtížemi a měli při tom úspěch i v situacích, kde jiné metody neuspěly. Později se manželé Grofovi věnovali pečlivé výuce terapeutù po celém světě, a to osobně i s pomocí organizace Grof Transpersonal Training. V mnoha zemích jsou tak skupiny lidí, které se holotropnímu dýchání věnují.

Profesor MUDr. Stanislav Grof (1931) je český psychiatr žijící v USA, který vystudoval v Praze a po určitou dobu zde působil. Přes padesát let se věnuje psychoterapii a výzkumu alternativních stavů vědomí. Koncem šedesátých let odešel do zahraničí, kde se velice významně podílel na psychiatrickém výzkumu. Je spoluzakladatelem oboru transpersonální psychologie a jedním ze zakladatelů Mezinárodní transpersonální asociace, jejímž byl prezidentem. V současné době působí jako profesor na univerzitě California Institute of Integral Studies. Vydal řadu knih, z nichž většina je u nás známá: Za hranice mozku, Dobrodružství sebeobjevování, Kosmická hra a jiné. Stále je aktivní, píše další knihy, přednáší a účastní se po celém světě workshopů, týkajících se alternativních stavů vědomí a vědomí vůbec.

Christina Grofová (1941-2014) vyrůstala v Honolulu na Havajských ostrovech. Vystudovala Sarah Lawrence College v New Yorku. Původně byla učitelkou výtvarného umění, později vyučovala hathajógu. Léta byla žačkou Swami Muktananda Paramahansa, jehož učení na ni velice zapůsobilo. Její životní cesta v ní probudila hluboký zájem o změněné stavy vědomí a transpersonální psychologii. Společně se svým manželem Stanislavem Grofem pořádala řadu přednášek po celém světě, napsala řadu knih a účastnila se praxe transpersonální psychologie.