MUDr. Zdena Kmuníčková

MUDr. Zdena Kmuníčková

Jsem lékařka se specializací psychiatrie. Zabývám se komplexně duševním prožíváním v jednotě s tělesnými pochody a projevy a zaměřuji se na transpersonální psychologii. Její praxí je řada metod, které nám pomáhají dosáhnout stavu vědomí, jež můžeme popsat jako rozšířené, prohloubené, podle profesora Stanislava Grofa, holotropní vědomí. Proto se také věnuji metodě Integrativního dýchání vycházející z principů holotropního dýchání, jež zavedli profesor Grof spolu se svou ženou Christinou. Jsem jejich žačka, dosáhla jsem v metodě holotropního dýchání 2. stupně certifikace a mám v této oblasti více než pětadvacetiletou zkušenost.

Metoda integrativního dýchání pomáhá k hlubšímu poznání sebe sama, tím i druhých lidí a celé přírody, včetně smyslu existence planety Země. Vše to harmonizuje a zlepšuje naše vztahy nejrůznějšího druhu. Když si uvědomíme, že laskavé a tolerantní vztahy, plné pochopení a soucítění jsou to největší bohatství nás lidí, zasahuje tato metoda pozitivně do všech oblastí života. Usiluji o to, abych byla schopna pomáhat sobě a všem, kdož o to stojí, k rozvinutí a vnitřnímu růstu své osobnosti. Spolu se mnou se organizaci víkendů a dalších aktivit spojených s Integrativním dýcháním věnuje tým zkušených facilitátorů. Děláme to moc rádi.

MUDr. Zdenka Kmuníčková