Hoří brazilský prales!

Lidé zapálili obrovské rozlohy pralesa. Živý porost hoří a hoří. Tma, způsobená dýmem zahaluje desítky kilometrů vzdálené Sao Paulo. Tma,…

Sdělování

Při holotropním dýchání se často dovídáme něco o sobě, něco o lidech kolem nás, o přírodě, o životě, někdy i…