Integrativní dýchání pro ženy

Víkendový seminář metody integrativního dýchání určený pro ženy se uskuteční pod vedením Mgr. Kasie Kordylewske a MUDr. Zdeny Kmuníčkové, v bezpečí a za podpory ženského kruhu.

Místo:

POHLED Pracoviště

Letohradská 16, 170 00 Praha 7 – Letná

Pozor, seminář se nekoná v centru Plující oblaka! Časový rozvrh víkendu je jinak shodný s našimi pravidelnými víkendovými semináři, předchází mu příprava v pátek v 18.00, kam zveme všechny účastnice včetně těch, které již integrativní dýchání u nás absolvovaly.

Cena:

Cena víkendového semináře včetně jídla: 2800 Kč

Příplatek za přespání na místě: 200 Kč

Sleva pro studenty a ženy na mateřské dovolené: 2300 Kč

Pokud dýcháte poprvé: 2800Kč + 800 Kč za hodinový úvodní pohovor s terapeutem

 

Jak se přihlásit:

Pokud se s námi chystáte dýchat poprvé, podmínkou účasti je pohovor s Mgr. Kasiou Kordylewskou nebo MUDr. Zdenou Kmuníčkovou. Pohovor slouží k eliminaci případných rizik a ke zvýšení užitečnosti celého procesu. Prosíme zájemkyně, aby se hlásily pokud možno měsíc před termínem dýchání. Termín pohovoru nebo přihlášení k účasti na holotropním dýchání je nutné dohodnout (nejlépe) telefonicky nebo emailem.

Kontakt – integrativní dýchání pro ženy:

Tereza Hrubcová

tereza@wolfzone.cz

tel. +420 602 350 446

Další informace:

Více o zaměření víkendového semináře pro ženy najdete na webu Mgr. Kasie Kordylewske Vlcizona.cz

Celkový počet účastnic je omezen, proto se prosím hlaste s dostatečným předstihem.