Ženské integrativní dýchání

ŽENSKÉ INTEGRATIVNÍ DÝCHÁNÍ
28-30.8 2020

Jsou tajemství ženské duše, které unese jen kruh jiných žen.
Jsou bolesti těla, které utulí jen objetí jiné ženy.
Jsou zatoulané části duše ženy, které může přivolat jen
volání jejích sester.
Jsou hlasy prababiček, babiček, matek, které přišel čas
vyslechnout.
Jsou ženské archetypy, o které se žena může opřít.

„Drahé ženy a dívky ! Nadešel čas abychom si uvědomily své síly
a začaly je uplatňovat. Samy vůči sobě a vůči všemu našemu
okolí. Naše schopnosti v celé šíři hloubce a výši ženství
nutně potřebuje celý svět – ten blízký i vzdálený. Bylo nám
mnoho dáno a naším posláním je umění mnoho dávat. Učme se to,
posilujme to v sobě a žijme to.“

Zdena Kmuníčková

„Když žena pozná samu sebe, když má odvahu potkat se se svým
stínem, když se naučí sama sobě naslouchat, vyjadřovat svůj
názor beze strachu z nepřijetí, když se naučí rozvíjet a
projevovat svou tvořivost, sexualitu, radost, smích a spontaneitu, tak
si uvědomí, že je dobrá taková, jaká je, a že je integrální
bytostí v relaci s vesmírem na této zemi.“

Kasia Kordylewska

Milé ženy, zveme vás na víkendové integrativní dýchání, které
bude probíhat v bezpečí a za podpory ženského kruhu.

Jak se přihlásit:

Pokud se s námi chystáte dýchat poprvé, podmínkou účasti je
pohovor s MUDr. Zdenou Kmuníčkovou. Pohovor slouží k eliminaci
případných rizik a ke zvýšení užitečnosti celého procesu.

Termín pohovoru nebo přihlášení k účasti na holotropním
dýchání je nutné dohodnout (nejlépe) telefonicky nebo emailem:
+420 608 180 185 nebo blanka@frohlichova.cz